Fundacja Motiwator powstała w marcu 2019 roku, aby wspierać w zakresie rozwoju świadomości i przedsiębiorczości metodą Kaizen

Widzisz pole do współpracy?

Zapraszamy 

Napisz do nas.

Skontaktuj się z nami: wator.aneta@gmail.com